REGULAMENTUL PRIVIND EFECTUAREA VÂNZĂRILOR ONLINE WWW.INTEROPTIC.MD

Prin prezentul Regulament sunt stabilite condițiile generale privind activitatea companiei „Interoptic” SRL în realizarea comerțului electronic pe pagina web www.interoptic.md

Prevederile prezentului regulament se bazează pe prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova:

 • Codul Civil al Republicii Moldova 1107-XV din 6.06.2002;
 • Legea Republicii Moldova Nr. 284/2004 privind comerțul electronic cu modificările ulterioare;
 • Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 • Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;
 • Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, și alte acte normative.

1.În contextul Regulamentului vor fi utilizate următoarele noțiuni:

 • WEBSITE/MAGAZIN ONLINE – pagina web interoptic.md prin intermediul căreia Vânzătorul interacționează cu Vizitatorul/Cumpărătorul pentru plasarea ofertei publice, înregistrarea comenzii şi care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii și colectarea datelor necesare prelucrării acesteia.
 • VÂNZĂTOR –„Inteoptic” SRL cu sediul în municipiul Chişinau, bd. Dacia, 26, ap. 132, cod poştal MD 2060, Republica Moldova, cod fiscal 1003600000246, prin colaborare cu „Medclinic International” SRL cu sediul în municipiul Chişinau, str. Lazo Serghei, 7, cod poştal MD 2004, Republica Moldova, cod fiscal 1014600037121;
 • VIZITATOR – orice persoană, care a accesat website-ul www.optica.md;
 • CUMPĂRĂTOR –orice persoană care plasează o comandă prin intermediul paginii web interoptic.md. Cumpărătorul persoana fizică se consideră consumator și se bucură de toate drepturile oferite de Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor;
 • COMERCIALIZARE A BUNURILOR LA DISTANȚA – activitatea de comerț al bunurilor, desfășurată prin intermediul website-ului, care exclude necesitatea prezenței concomitente a Vânzătorului și Cumpărătorului în același spațiu fizic;
 • TRANZACȚIE LA DISTANŢĂ –tranzacție de vânzare-cumpărare, încheiată între vânzător și cumpărător prin plasarea comenzii cumpărătorului pe website-ul www.optica.md;

PLASAREA COMENZII – expedierea prin metode electronice a informațiilor privind produsele selectate și datele necesare de identificare a cumpărătorului pentru efectuarea livrării, dup caz. Prin plasarea comenzii Cumpărătorul acceptă cantitatea, calitatea, caracteristicile și prețul bunurilor selectate și incluse în comanda plasată, precum și condițiile de plată și livrare confirmate. În cazul lipsei bunului selectat în stoc, comanda plasată poate fi modificată (pozițiile de bunuri selectate pot fi înlocuite sau eliminate din comand plasată), Cumpătătorul fiind anunțat și fiind solicitată o confirmare suplimentară a comenzii prin telefon sau alte mijloace de comunicare electronice. Prin plasarea comenzii pe interoptic.md. Cumpărătorul încheie tranzacție e vânzare-cumpărare a bunurilor selectate (incluse în comanda), încheind de fapt un contract electronic.

 • COMUNICARE ELECTRONICĂ – informație în formă electronică, ce nu constituie document electronic, expediată, recepţionată şi stocată cu ajutorul mijloacelor electronice;
 • CONFIRMAREA COMENZII –comanda plasată online prin intermediul website-ului interoptic.mdde către un cumpărător va fi confirmată precum că a fost preluată în lucru. Confirmarea comenzii se va efectua prin mesaj electronic sau apel telefonic;
 • BUNURI:produse comercializate de către vânzător prin intermediul website-ului interoptic.md: lentile de contact, rame, accesorii, soluții pentru îngrijirea lentilelor, etc. alte bunuri din categoria Optica;
 • AUTENTIFICARE – procesul de verificare a identității (digitale) a cumpărătorului la comunicație prin indicarea unui ID și a unei parole secrete (password). Website-ul interoptic.md oferă posibilitate de plasare a comenzii fără autentificare.

1.Regimul de funcționare:

Accesarea website-ului de către vizitatori nu este limitată în timp sau teritorial.

Plasarea comenzilor online poate fi efectuată în orice moment, accesând website-ul www.interoptic.md.

In scurt timp după plasarea comenzii (pînă la 10 minute) cumpărătorul va primi pe adresa de email indicată de cumpărător o confirmare de înregistrare a comenzii plasate. Prelucrarea efectivă a comenzilor se efectuează în decursul zilelor de

Luni-Vineri între orele 08:00 – 19:30;

Sâmbătă între orele 08:00 – 18:00,

cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Ulterior prelucrării comenzii Cumpărătorul va fi telefonat la nr. de telefon indicat de Cumpărător în momentul plasării comenzii pentru confirmarea detaliilor și confirmarea verbală a comenzii plasate. Vânzătorul poate informa Cumpărătorul despre lipsa bunurilor incluse în comanda plasată, fiind propusă substituirea lor.

3.Prețul bunurilor

Prețul bunurilor comercializate este afișat pe pagina web a produsului. În cazul modificării prețurilor, Vânzătorul va modifica prețurile pe website.

În cazul desfășurării unor campanii promoționale, Vânzătorul va afișa anunțul respectiv pe pagina web interoptic.md. Dacă oferta promoțională prevede reducerea din prețul afișat pe website, Vânzătorul va asigura comunicarea acestui fapt Cumpărătorului prin una din următoarele metode:

 1. Afișarea prețului cu reducere pe pagina web a produsului;
 2. Aplicarea reducerii la momentul formării și plasării comenzii;
 3. anunțarea Cumpărătorului după plasarea comenzii, inclusiv, telefonic;
 4. aplicarea reducerii în momentul livrării.

4.Livrarea și achitarea:

După confirmarea verbală (telefonică) a comenzii, Vânzătorul va livra bunurile  în termen de 1-5 zile lucrătoare, în dependența de amplasarea geografică a adresei de livrare.

Livrarea mărfii, în raza orașului Chișinău, se realizează:

 • Luni – vineri: de la 10:00 până la 16:00;
 • Sâmbăta: de la 10:00 până la 14:00;
 • Duminică – zi liberă.

Livrarea în alte localități ale Republicii Moldova se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul confirmării.

Termenul de livrare va fi comunicat Cumpărătorului la confirmarea telefonică a comenzii plasate.

Costul de livrare a bunurilor constituie în orașul Chișinău – 30 de lei,  în afara orașului Chișinău de la 50 – 100 de lei în dependența de amplasarea geografică a adresei de livrare. Livrarea bunurilor este un serviciu separat, nu este inclus în prețul bunurilor și se va plăti de Cumpărător în mod separat. Cumpărătorul este înștiințat despre costul livrării în momentul selectării opțiunii corespunzătoare după introducerea adresei de livrare.

Opțiunea de efectuare a plății va fi selectată în momentul plasării comenzii.

5.Confirmarea plății

Vânzatorul va asigura livrarea bunului comandat, însoțit de bonul fiscal, în care se confirmă suma achitată de către cumpărător.

În  cazurile prevăzute de legislația în vigoare, livrarea bunurilor va fi însoțită cu Certificat de conformitate, certificat de garanție, etc.

6.Acceptarea bunurilor

Bunurile vor fi recepționate de Cumpărător în urma verificării privind cantitatea, sortimentul și, după caz, calitatea bunului comandat. Cumpărătorul este în drept să nu accepte bunurile, dacă acestea nu corespund comenzii plasate.

Cumpărătorul este în drept să se adreseze cu reclamații, să returneze bunurile recepționate, să solicite reparația, schimbul bunurilor sau returnarea banilor în conformitate cu prevederile Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor.

7.Obligațiile vânzătorului

 1. să plaseze pe pagina web interoptic.md informația veridică despre bunurile comercializate, pe măsura posibilităților, inclusiv tehnice (culorile pot fi diferite în legătura cu capacitățile monitorului). Vânzătorul va avea posibilitate să actualizeze informațiile plasate în timpul discuției telefonice cu Cumpărătorul pentru confirmarea comenzii;
 2. să se asigure că produsele oferite spre comercializare sînt inofensive şi corespund cerinţelor stabilite în actele normative sau declarate;
 3. să nu comercializeze produse despre care deţine informaţii că sînt periculoase sau care se consideră periculoase;
 4. să anunţe, imediat, autorităţile de supraveghere a pieței, precum şi producătorul respectiv, despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut);
 5. să retragă din comercializare produsele la care organele de control sau specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea cerinţelor stabilite în actele normative sau declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformităţile respective;
 6. să asigure respectarea condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs;
 7. să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, conform unui regulament aprobat de Guvern;
 8. să deţină registrul de reclamaţii la un loc vizibil şi să înregistreze reclamaţiile consumatorilor conform unui regulament aprobat de Guvern;
 9. să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;
 10. să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător, pe toată durata de funcţionare sau a termenului de valabilitate/pînă la data de minimă durabilitate sau data durabilității minimale/data-limită de consum stabilite, cu condiţia respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, păstrare, utilizare şi consum.
 11. să primească și să soluționeze reclamațiile consumatorului într-o perioadă de timp care nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţă vînzătorului neconformitatea produsului și l-a predat vînzătorului ori persoanei desemnate de acesta în baza unui document de predare-primire.

8. Dreptul de proprietate intelectuală

Semnele grafice, denumirile, mărcile comerciale înregistrate, inclusiv: numele site-ului şi a companiei „Inteoptic” SRL și „Meclinic International” SRL, sunt proprietatea companiilor nominalizate şi nu pot fi preluate şi/sau folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului.

Sunt interzise orice acțiuni cu conținutul website-ului, neautorizate de proprietarul website-ului. Pentru a obține permisiune de a folosi elementele de content al website-ului, Vizitatorul se va adresa cu o solicitare în acest sens pe adresa de e-mail sau adresa poștală indicată pe website.

9. Confidențialitate

Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor comunicate de către Vânzător în mod privat (mesaje, destinate exclusiv Cumpărătorului, convorbiri telefonice, etc.), dacă divulgarea acestora pate prejudicia imaginii Vânzătorului.

Prevederea confidențialității nu acoperă informațiile făcute publice de către Vânzător (prin afișarea pe website, publicitate, etc.)

Informația confidențială privind Cumpărătorul este protejată în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

12. Legea aplicabilă. Soluționarea litigiilor apărute

Legislația aplicabilă- legislația Republicii Moldova.

Pentru soluționarea oricărei situației neplăcute Cumpărătorul se va adresa Vânzătorului, utilizând  datele de contact de pe pagina web: CONTACTE

Modalități de plată
Modalități de livrare
Notă de informare
Credite și rate
Termeni și condiții 

InterOptic - Optica ta online!