NOTA DE INFORMARE  privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe pagina web www.interoptic.md

 1. Cine prelucrează datele cu caracter personal:

Datele cu caracter personal, care le introduceți pe pagina web www.interoptic.md, sunt prelucrate de compania SC „Interoptic” SRL, cu sediul în Chișinău, bd. Dacia, 26, ap. 132, IDNO/cod fiscal 1003600000246, prelucrează datele cu caracter personal ale cumpărătorilor, care au plasat comanda pe pagina web www.interoptic.md, în conformitate cu prevederile cadrului legal al Republicii Moldova: Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Cerințe fată de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.

Odată cu plasarea comenzii pe pagina web www.interoptic.md, Cumpărătorul acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal indicate, conform prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a) a Legii 133/2011, respectând prevederile art. 4 al Legii.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

 • numele şi prenumele,
 • telefon mobil,
 • email,
 • adresa (de livrare).

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

 • executarea comenzii plasate pe pagina web interoptic.md;
 • livrarea bunurilor pe adresa indicată de Cumpărător;
 • eliberarea certificatului de garanție (după caz);
 • eliberarea facturii (după caz);
 • prelucrarea reclamațiilor și altor adresări ale Cumpărătorului.

Datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor vor fi păstrate pînă la executarea tuturor obligațiilor reciproce, ce se nasc din tranzacția de vînzare-cumpărare, încheiată prin plasarea comenzii pe pagina web www.interoptic.md

Cine va avea acces la datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor?

Datele Cumpărătorilor sunt prelucrate de angajații SC „INTEROPTIC” SRL.

Totodată, pentru asigurarea executării comenzilor plasate, SC „INTEROPTIC” SRL poate transmite datele necesare livrării bunurilor la adresa indicată de Cumpărător, indicînd datele de identificare și de contract pentru asigurarea predării-primirii bunurilor.

Ne asigurăm întotdeauna că partenerii noștri prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația privind protecția datelor menționată mai sus, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor dumneavoastră.

Drepturile subiectului datelor cu caracter personal:

Vă informăm, că în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, Vă este garantat dreptul:

 1. a) să cunoașteți informații:
 • privind identitatea companiei noastre;
 • privind scopul concret și modalitatea prelucrării datelor cu caracter personal colectate;
 • privind categoriile de persoane, căror pot fi dezvăluite datele cu caracter personal;
 1. b) să interveniți asupra datelor prezentate anterior, dacă acestea nu sunt veridice sau necesită actualizare;

с) să Vă opuneți în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care Vă vizează să facă obiectul unei prelucrări.

 1. d) să solicitați și să Vă fie garantate acces și posibilitatea de a lua cunoștință cu actele întocmite care conțin datele cu caracter personal ale Dvs., nefiind dezvăluite datele persoanelor terțe.În calitate de subiectul al datelor cu caracter personal, pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, printr-o notificare scrisă, folosind următoarele datele de contact: e-mail: _______________________ , adresa sediului: Chișinău, bd. Dacia, 26, ap. 132, tel: ________________.

Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile și există posibilitatea prelungirii acestui termen numai din motive justificate și pe o perioadă absolut rezonabilă în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este extinsă, vă vom informa despre termenul și motivele de prelungire.

De asemenea, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate puteți formula plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul în str. Serghei Lazo, 48, cod poștal MD-2004, Chișinău, tel/fax +373-22-820801/+373-22-820807, e-mail centru@datepersonale.md

Modalități de plată
Modalități de livrare
Termeni și condiții
Credite și rate
Condiții legale a comerțului online

 

Ai întrebări la care nu ai găsit un răspuns?

InterOptic - Optica ta online!